Ükski inimene pole saar, täiesti omaette

Spordikaplan Elinal on väljaõpe taastava õiguse konfliktivahenduses (inglise keeles restorative justice, Eestis on valdkonna eestvedaja Sotsiaalkindlustusamet). Üks osa selles lähenemisest on läbi viia taastav kohtumine, mis annab võimaluse:

  • Vestelda juhtunust neutraalse isiku juuresolekul
  • Olla ära kuulatud
  • Rääkida oma tunnetest ja mõtetest
  • Võtta vastutus oma teo eest
  • Leppida kokku, kuidas oma tegu heastada
  • Sündmustest toibuda
  • Heastada teoga tekitatud kahjusid

Vestlus võib olla ühekordne ja pakub võimaluse rääkida konfliktist, ebaõiglusest või keerulisest olukorrast neutraalsele isikule (antud juhul siis Elinale). Taastava kohtumise käigus vesteldakse juhtunust turvalises ja konfidentsiaalses keskkonnas (kas veebis või privaatses ruumis), jagatakse mõtteid ja tundeid juhtunu kohta ning väljendatakse vajadusi, et keerulisest olukorrast edasi liikuda.

Olen taastava õiguse vabatahtlikuna tegutsenud 2020. aastast ja enda kogemusele tuginedes söandan pakkuda, et taastava õiguse vestlusi saab kasutada ka spordivaldkonnas, näiteks olukordades, kus kellegi treener, tiimikaaslane, trennikaaslane on käitunud ebaviisakalt või ebaõiglaselt; mingi olukord on kaua kripeldanud ja raske on seda meelest lasta; olukorrast on aega möödas ja konflikti osapoolega pole võimalik asjaolusid enam sellisel moel läbi rääkida.

Asjaolu, et kaplan taastavat vestlust pakub, pole erakordne. USAs paikneva tunnustatud teoloogiline seminar Fuller jagab ühe politseikaplani kogemust taastava õiguse praktikate kasutamist. Fulleri professor Jude Tiersma Watson ütleb: “Me kuulume üksteisele ja koos me kuulume Jumalale.” Nii on inimesed igast olukorrast või konfliktist mõjutatud ja keegi pole omaette saar.

Peamine kasu sellisest vestlusest on olla ärakuulatud, sest teame ju erinevatest uuringutestki, et inimene saab lahenduse suunas liikuda alles siis, kui tema mõtteid ja tundeid on kuulatud. Kui selline vestlus tundub olevat vajalik, võib kirjutada Elinale spordikaplan@spordikaplan.ee.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *