Spordikaplanitest mujal maailmas

Spordikaplanite tööd üle maailma reguleerib Global Sports Chaplaincy Association, mille eestvedajad on Uus-Meremaalt. Valdkonda on oluliselt arendanud ka spordikaplanid Austraalias ja Suurbritannias.

Ülemaailmne spordikaplanite organisatsioon pakub ühinguga liitunud kaplanitele erinevaid koolitusi ja igakülgset toetust. 2020. aastal käivitus mentorprogramm neile, kes soovivad oma riigis spordikaplanaati rajada, pakkudes nii erinevatel teemadel koolitusi (visiooni väljatöötamine, kaplanaadi eestvedaja tugevuste kaardistamine, vabatahtlike värbamine, spordivaldkonnas kaplani rolli tutvustamine, koostöö kirikutega, kaplanite ametisse nimetamine spordiklubi juurde) kui ka individuaalset mentorit.

Vaata lisaks:
Austraalia spordikaplanaat
Suurbritannia spordikaplanaat
Uus-Meremaa spordikaplanaat