Kes on spordikaplan

Spordikaplan on vabatahtlik hingehoidja, kes pakub sportlasele, spordimeeskonnale või spordiklubile igakülgset toetust lähtuvalt inimese või organisatsiooni vajadustest. Spordikaplan tegutseb veendumusel, et terviklik inimene saavutab paremaid tulemusi. Spordikaplan austab inimeste usuvabadust.
Spordikaplan tegutseb spordi valdkonnas samuti, nagu kaitseväekaplan kaitseväes või politseikaplan politseis. Mujal maailmas on spordikaplanid väga levinud, näiteks Inglismaal tegutseb ligikaudu 600 spordikaplanit – vabatahtlikud, kes tegutsevad regulaarselt mõne jalgpalliklubi juures, abistavad seal, pakuvad turvalist keskkonda, kus sportlased saavad rääkida ning jagada rõõme ja muresid. Vestlused toimuvad konfidentsiaalselt ja see aitab sportlastel end paremini maandada. Tegevus lähtub eeldusest, et vaimselt, hingeliselt ja füüsiliselt tasakaalus inimene saavutab paremaid tulemusi.


Spordikaplani töövaldkonnad võivad varieeruda olenevalt kaplani taustast, varasemast kogemusest ja valmisolekust.
Üldjoontes saab spordikaplan pakkuda:

 • hingehoidu ja pastoraalset toetust;
 • mentorlust;
 • kriisikommunikatsiooni;
 • leinanõustamist;
 • piibliõpet ja palvetamist;
 • vaimse tervise alast toetust (sh suitsiidiennetust), vaimse tervise esmaabi;
 • stressijuhtimist;
 • kodu- ja haiglakülastusi (vigastuste või haigestumiste korral);
 • sportlaskarjääri nõustamist.
  Vajadusel saab spordikaplan suunata sportlast edasi teiste spetsialistide juurde.