Tegevuste ülevaade

Tegevuste ülevaade 2021. aastal

Siit võib vaadata eestikeelset kokkuvõtet.

Siit võib vaadata ingliskeelset kokkuvõtet – year 2021 in English.

Tegevused loeteluna (maikuu seisuga):

 • Järjepidevalt täiendatud Facebook-lehte, et tutvustada spordikaplani rolli
 • Täiendatud kodulehte spordikaplan.ee, peamiselt kajastatud väärkohtlemisega seonduvat infot (vähemalt kord kuus)
 • Saadud toetus Kultuurkapitalilt summas 300 eurot, et pikendada kodulehe domeeni ning osaleda rahvusvahelises mentorlusprogrammis
 • Jätkuv osalemine mentorlusprogrammis – skaibikohtumised mentori Sue Morrisega (Uus-Meremaa) ja toetavad koolitused
 • Osalemine veebinaril “Jutud Jannega”
 • Arvamusartikkel ERR-portaalis spordipoliitikast rõhutamaks pehmeid väärtusi spordis
 • Osalemine spordikaplanite rahvusvahelisel koolituse läbiviimisel (leina teemal)
 • Osalemine TLÜ korraldatud koolituse “Treenerite võimalused ja oskused laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks” läbiviimisel
 • Individuaalsed kohtumised võimalike uute kaplanitega ning 2-3 sportlase regulaarne toetamine

Tegevuste ülevaade 2020. aastal

Tegevused loeteluna:

 • Järjepidevalt täiendatud Facebook-lehte, et tutvustada spordikaplani rolli
 • Esitatud taotlus Kulka programmi „Ela ja sära“ (saadi eitav vastus)
 • Esitatud projektitaotlus Eesti Kirikute Nõukogule, et teha kaplanaadile koduleht (taotlus summas 1200eur, saadi 200eur)
 • Mosaiik kogudus otsustas toetada mentorlusprogrammis osalemist
 • Osalemine mentorlusprogrammis – skaibikohtumised mentoriga ja toetavad koolitused (nt töö visiooniga, programm „Strengthfinder“ jm)
 • Artikkel Tööandjate Keskliidu väljaandes seoses spordipsühholoogia ning juhtimisega
 • Suhtlus paari sportlase ning spordiametnikuga (võrkpall, jalgpall)
 • Välja töötatud tööleht sportlasele tulemaks toime isolatsiooniga
 • Välja töötatud tööleht treeneritele ideedega online-koolitusteks
 • Podcast Postimehe saates „Kehakultuur“
 • Intervjuu Pereraadio hommikuprogrammis
 • Artikkel noorteajakirja Pluss sidumaks nii spordi- kui usuküsimusi
 • Osalemine 3D koguduse podcastis „Karantiinijutud“
 • Tutvustav lõik ERR-saates Ringvaade
 • Registreeritud domeen spordikaplan.ee
 • Loodud e-postkast spordikaplan@spordikaplan.ee
 • Koolitus spordikaplanaadi Läti huvilistele, osaline läbiviimine koos organisatsiooniga Global Sports Chaplaincy Association
 • Liitutud sinuabi.ee nõustajate kogukonnaga
 • Ettevalmistamisel vaimse tervise koolitus sportlastele ja spordijuhtidele
 • Kohtumine Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuhiga
 • Ettekanne ENUTi suvekoolis kaplani rollist psühholoogilise toe pakkumisel
 • Vaimse tervise Rohelisse raamatusse läks lõik spordikaplani rollist vaimse tervise hoidmisel
 • Osaletud kolmepäevasel rahvusvahelisel spordikaplanite konverentsil, mida korraldas Suurbritannia Spordikaplanaat (Sports Chaplaincy UK)
 • Osaletud Kõrgema Usuteadusliku Seminari vabaaines “Kaplani baaskursus” (jätkub 2021. aastal)
 • Tutvustatud spordikaplani rolli Eesti Olümpiakomitee infotunnis Eesti peamistele spordialaliitudele
 • Käivitatud kodulehekülg professionaalsete vabatahtlike abiga
 • Koostatud soovitused, kuidas treenerid saaksid veebi teel spordiaastat kokku võtta

Tegevuste ülevaade 2019. aastal


Allpool on toodud tegevuste ülevaade koos arvestusliku töö mahuga tundides.

Veebruar 2019
• Esitati taotlus Eesti Kultuurkapitalile, 2 tundi.

Märts 2019
Saadi toetus Kultuurkapitalilt summas 300 eurot

Aprill 2019
• Osaleti Euroopa spordikaplanite konsultatsioonil Saksamaal, mida viisid läbi Ross Georgiou (ülemaailmse spordikaplanaadi ühingu ning Uus-Meremaa spordikaplanaadi eestvedaja) ning Warren Evans (Suurbritannia spordikaplanaat). Kohtumisel osalesid esindajad Lätist, Hollandist, Horvaatiast, Rumeeniast, Hispaaniast. Tegu oli kahepäevase kohtumisega, koos ettevalmistuse ja kokkuvõtetega 36 tundi.
• Loodi Facebook-leht „Spordikaplanaat Eestis /Sports Chaplaincy Estonia”, selle haldamine keskmiselt tund nädalas (allpool igakuiselt tegevust ei kajastata), jälgijaid 130.
• Artikkel ajalehes „Eesti Kirik”, 3 tundi.

Mai 2019
• Konsultatsioon Andrew Parkeriga (üks peamisi spordikaplanaadi uurimistöö tegijaid, töötanud Gloucestershire’i ülikooli juures), 1 tund
• Osaleti Euroopa Kristlaste Sportlaste Ühingu (ECSU – European Christian Sports Union) 4-päevasel kohtumisel Saksamaal, muuhulgas toimus ka konsultatsioon Ross Georgiouga.
• Ettevalmistused koolituste seeriaks ja kristliku spordiorganisatsiooni „Athletes in Action“ visiidiks, kus tutvustatakse ka spordikaplanite rolli, vt https://tarksport.ee/tarksport/ , ligikaudu 8 tundi.
• Kohtumine Eesti Olümpiakomitee peasekretäriga tutvustamaks spordikaplanaadi planeeritavat tegevust Eestis, 1 tund
• Saabus kutse kaasa aidata spordikaplanina suveuniversiaadil Napolis 1. – 14. juuli 2019 (lõpuks projekt katkestati universiaadi korraldajate seisukohtade tõttu)
• Intervjuu Pereraadios 27. mail 2019, koos ettevalmistusega 0,5 tundi
• Intervjuu kanalile „Raadio 7” 29. mail 2019, koos ettevalmistusega 0,5 tundi
• Põhjalikum postitus spordikaplani tööst Mosaiik koguduse veebipäevikus, 1 tund
• Aprillis-mais toimus ka kaplani kutse taotlemisprotsess, mille tulemusena kutsekomisjon otsustas kaplani kutset mitte anda. Edasiseks sammuks on arendada koostööd Eesti Kirikute Nõukoguga, et tutvustada spordikaplani rolli. Kokku 8 tundi.

Juuni 2019
• Rahvusvahelise kristliku organisatsiooni Athletes in Action kergejõustiklaste (10in) visiidi ettevalmistus ja läbiviimine, sealhulgas spordikaplanaadi tutvustamine 40-le spordivaldkonna inimesele Eestis (ligikaudu 20 Tallinnas, 20 Tartus; nii treenerid kui sportlased), 10 tundi
• Kohtumine Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega tutvustamaks spordikaplani rolli, 1 tund. Saadi heakskiit spordikaplanaadi arendamisega jätkata, sügisel mõelda laiemale teavitusele.
• Rahvusvahelise mentorprogrammi ettevalmistamine spordikaplanaadi rajajatele koostöös Suurbritannia ning Athletes in Action spordikaplanaadi eestvedajatega, 2 tundi

Juuli 2019
• Esitatud aruanne Kultuurkapitalile senise tegevuse ülevaatega (vt aruannet), 3 tundi
• Tekkis idee luua koduleht, mis pakuks spordiorganisatsioonidele praktilist abi erinevate eluliste olukordade lahendamiseks (nt kui sportlane on depressioonis, leinas või vigastatud või kui spordiklubis on väärkohtlemise juhtum jm)
• Otsitud täiendavaid rahastusvõimalusi (suheldud fondide ja sponsoritega)
• Loodud kontakt huvitatud spordiklubidega/sportlastega, sh jagatud kogemusi spordipsühholoogia konverentsil Saksamaal
• Valmistatud visiitkaart
• Rahvusvahelise mentorprogrammi ettevalmistamine spordikaplanaadi rajajatele koostöös Suurbritannia ning Athletes in Action spordikaplanaadi eestvedajatega, 2 tundi
• Kandideerimine Tokyo OM-ile spordikaplaniks (kandideerimistaotlus ei saanud positiivset vastust)

August 2019
• Koostatud sai kodulehe lähteülesanne, aga täpsemat hinnapakkumist ei tekkinud ning ei jõudnud Kultuurkapitalile projektitaotlust esitada.
• Kirjutatud veel paarile rahastajale, kes ei vasta.
• Rahvusvahelise mentorprogrammi ettevalmistamine spordikaplanaadi rajajatele koostöös Suurbritannia ning Athletes in Action spordikaplanaadi eestvedajatega, 1 tund

September 2019
• Rahvusvahelise mentorprogrammi ettevalmistamine spordikaplanaadi rajajatele koostöös Suurbritannia ning Athletes in Action spordikaplanaadi eestvedajatega, 1 tund
• Kirjutatud ühele rahastajale, kes ei vasta.

Oktoober 2019
• Konverentskõne rahvusvahelise spordikaplanite võrgustikuga, 1 tund
• Üks rahastaja vastas, et ta seda ideed ei toeta
• Tekkis hinnapakkumine kodulehe osas (1200 eur), plaan esitada pikema perspektiiviga projekt Kultuurkapitalile novembris
• Esitati taotlus kandideerimaks spordikaplanaadi rajajate rahvusvahelisse mentorprogrammi

November 2019
• Esitati rahataotlus Kultuurkapitalile, et luua spordikaplanaadile kodulehekülg ning osaleda spordikaplanaadi rajajate mentorprogrammis koos osalemisega rahvusvahelisel konverentsil Suurbritannias (summas 1800 eurot), 2 tundi
• Osalemine Kaplanite Kutseühingu korraldatud konverentsil 22. novembril, 5 tundi
• Osalemine konverentsil „Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel“, 7 tundi
• Paar kohtumist ja vestlust Eesti kaasamõtlejatega seoses spordikaplanaadi rajamisega, 2 tundi

Detsember 2019
• Vastuvõtt spordikaplanaadi rajajate rahvusvahelisse mentorprogrammi, mentor Sue Morris, Uus-Meremaa spordikaplanaadi üks eestvedajaid
• Rahataotlus Kultuurkapitalile sai osalise rahastuse summas 300eur (taotleti 1800), millega kaetakse mentorlusprogrammi osalustasu (osaline kulu)
• Koostati soovituslik juhend sporditreeneritele jõulupühade-eelse viimase treeningu sisukamaks planeerimiseks, 3 tundi