Mudel PERMA toetab inimeste õitsengut

Et inimesed edeneksid, on neil vaja toetavat keskkonda. Positiivse psühholoogia esistaar Seligman (2011) toob välja viis elementi (moodustades sõnaühendi PERMA), mis peaks soodsas kasvukeskkonnas olema. Olen omalt poolt lisanud spordispetsiifilised küsimused.

P – positive emotion ehk hea emotsioon

Lisaks õnnelikkusele pakuvad positiivset emotsiooni ka lootus, rõõm, armastus, hoolivus, elevus, tänulikkus. Inimesed hindavad enda üldist heaolu lähtuvalt enda hetkeemotsioonist, seetõttu tasub positiivseid emotsioone enam toita (seejuures negatiivseid mitte alla surudes).

  • Kuidas tuua enda trennidesse rohkem rõõmu?
  • Mis läks võistlustel hästi?

E – engagement ehk kaasahaaratus, seotus, vooseisund

Sageli iseloomustatakse sellist seotust mingis tegevuses vooseisundina: täielik haaratus tegevusest, tunne, justkui aeg on peatunud.

  • Milliseid tegevusi naudin enda spordivaldkonnas täiega?
  • Millised trenni osad, harjutused haaravad mu tähelepanu täielikult?

R – relationships ehk suhted

Inimesed hindavad enda heaolu kõrgemalt, kui nad on rahul suhetega enda elus. Suhted mõjutavad inimese vajadust olla väärtustatud ja armastatud. Spordis vajab igaüks toetavaid suhteid nii trennikaaslastega, treenerite kui ka lapsevanematega.

  • Kas ma avaldasin täna kellelegi tänu?
  • Kas me tähistame sünnipäevi, olulisi tähtpäevi ja võite?

M – meaning ehk tähenduslikkus

Igaühel on vajadus tajuda enda tegevuse ja olemasolu kõrgemat eesmärki. See võib olla soov leida enda tegevuses tähendust, see võib olla seotud vaimulike sihtidega.

  • Mis on spordis osalemise mõte minu jaoks?
  • Kui satun spordis raskustesse, mis aitab mul edasi liikuda?

A – accomplishment ehk saavutus

Seligmani (2011) mudeli viies osa on saavutus või eduelamus – inimene tunneb rõõmu ja rahuldust õnnestumistest, kui asjad lähevad hästi. Spordis saavad võidud pakkuda just selliseid eduelamusi. Ometi on hea vaadata eduelamusi spordis ka laiemalt: see võib olla uue oskuse omandamine, eesmärkide saavutamine, unistuse kättesaamine.

  • Millise enda mini-eesmärgi täna saavutasin?
  • Kuidas saan enda treeningpäevikusse üles märkida rohkem eduelamusi?

Ülevaatlikku videot PERMA mudeli kohta näeb

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *