Üleskutse eestpalveks spordipühapäeval 17.09

Saabuval pühapäeval 17. septembril tähistavad spordikaplanid üle maailma spordipühapäeva. 

Spordil on märkimisväärne mõju maailma kultuuriruumile, hinnanguliselt üle poole maailma elanikkonnast osaleb mõnes spordikogukonnas, rääkimata inimestest, kes puutuvad spordiga kokku meedias, sotsiaalmeedia vahendusel, reklaami kaudu jm. Spordist on mõjutatud lapsevanemad, fännid, vabatahtlikud.

Seetõttu kutsub Ülemaailmne Spordikaplanite Organisatsioon (GSCA – Global Sports Chaplaincy Association) pühapäeval kirikuid, kogudusi, usulisi ühendusi ühisele eestpalvele. Palves võib meeles hoida tipp-, noor- ja harrastussportlasi, treenereid, spordijuhte, spordiajakirjanikke ja kõiki, kes spordiga otseselt või kaudsemalt seotud.

Eestis on spordikaplanite tegevust arendatud alates 2019. aastast. Lähemalt spordikaplanite tegevusest loe spordikaplan.ee või jälgi Instagram-kontot @spordikaplan. Selle aasta suvest on käivitatud iganädalane palvegrupp Eesti spordikogukonna eest. Grupiga saab liituda ning enda eestpalvesoove saata Google vormis spordikaplanaadi arengutest Eestis.

Vaata ingliskeelset üleskutset eestpalveks (videos Suurbritannia spordikaplanaadi eestvedaja Warren Evans):

Loe lähemalt kodulehelt Global Sport Sunday (globalsportssunday.com) 

Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.

(Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumi 9:36 järgi)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *